Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg- Część trzecia - Rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś

Wólka, dnia 29 listopada 2010

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/26/2010.

Nazwa zadaniaZimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg

Część trzecia -  Rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Ryszard Flis

20-258 Lublin, Turka 68 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta jedyna w tej części zamówienia, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Ryszard Flis

20-258 Lublin, Turka 68

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2010 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1218
29 listopada 2010 13:21 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.