Przetargi

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU pierwszego przetargu na Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011

Wólka, 15 listopada 2010

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Numer sprawy. ZP. 341/24/2010

Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka  2010-2011”

  

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011” na wszystkie trzy części zamówienia (wszystkie rejony).

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożona została ani jedna oferta na rejony II i III, natomiast oferta złożona na rejon IV podlega odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2010 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1168
17 listopada 2010 14:40 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.