Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Bystrzyca - etap drugi (przedłużenie o 10 latarni).

 Wólka, dnia 8 listopada 2010

  

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/25/2010.

Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Bystrzyca - etap drugi (przedłużenie o 10 latarni).

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające) dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 

 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Bystrzyca - etap drugi (przedłużenie o 10 latarni).

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

MULTIMEL Dariusz Gałan

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 9A 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : .

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

MULTIMEL Dariusz Gałan

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 9A

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2010 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1261
08 listopada 2010 15:24 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.