Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

 Wólka, dnia 25 października 2010

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/21/2010.

Nazwa zadaniaPrzebudowa drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Mostostal Warszawa S.A.

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11a,
adres do korespondencji:20-314 Lublin, ul. Krzemionki 7 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 5.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, adres do korespondencji: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74

83,90

2

Mostostal Warszawa S.A.

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11a, adres do korespondencji:20-314 Lublin, ul. Krzemionki 7

100

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

88,93

4

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

86,92

5

Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Sp. z o.o.

23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3

68,97

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2010 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1191
25 października 2010 09:50 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.