Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010-2011

 Wólka, dnia 21 października 2010

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/23/2010.

Nazwa zadaniaDowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010-2011

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010-2011”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak

24-220 Niedrzwica Duża, Strzeszkowice Duże 311 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

WIM s.c. Przewozy Osób Witold i Mieczysław Wróblewscy

20-849 Lublin ul. Lipińskiego 7/22

86,92

2

P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak

24-220 Niedrzwica Duża, Strzeszkowice Duże 311

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2010 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1239
21 października 2010 14:49 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.