Przetargi

Odpowiedź na zapytanie zadane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

 Wólka, 14 października 2010

Odpowiedź na zapytanie zadane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L
w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839
otrzymał  faksem  dnia 13.10.2010 następujące pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

„W związku z wątpliwościami dotyczącymi w/w postępowania Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie opisu warunków udziału w postępowaniu dotyczącego kadry kierowniczej w rozdz. V pkt 1.3.1.

Czy zamawiający potwierdza, iż osoba przewidziana do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych musi posiadać 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót.”

 

 

W odpowiedzi na pytania Zamawiający potwierdza, że osoba przewidziana do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót.

Podobnie osoba przewidziana do kierowania robotami w branży drogowej również musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2010 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1113
18 października 2010 09:26 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.