Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka - zamówienie z wolnej ręki

 Wólka, dnia 9 września 2010

   INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/20/2010.

Nazwa zadaniaZmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka - zamówienie z wolnej ręki.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka
- zamówienie z wolnej ręki.

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Marek Kozłowski - Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studialna “EKO-PLAN”

20-844 Lublin, ul. Braci Wieniawskich 1/244 

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Marek Kozłowski - Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studialna “EKO-PLAN”

20-844 Lublin, ul. Braci Wieniawskich 1/244

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2010 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1486
09 września 2010 14:44 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu.
09 września 2010 14:42 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.