Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011

 Wólka, dnia 26 sierpnia 2010

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/18/2010.

Nazwa zadaniaDowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Usługi Transportowe Gorzel Gabriel

21-040 Świdnik, Kazimierzówka 97 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

MADRBUD Marek i Ewa Konowałek

Janowice 89, 21-007 Mełgiew

69,50

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD S.A.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1

58,40

3

Usługi Transportowe Gorzel Gabriel

21-040 Świdnik, Kazimierzówka 97

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2010 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1247
26 sierpnia 2010 14:54 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.