Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budową ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

 Wólka, dnia 25 sierpnia 2010

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/17/2010.

Nazwa zadaniaSprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budową ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budową ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego Tomar-Drog Tomasz Lis, Marek Oleszczuk- Spółka Jawna

20-234 Lublin, ul.Mełgiewska 38B/14

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego Tomar-Drog Tomasz Lis, Marek Oleszczuk- Spółka Jawna

20-234 Lublin, ul.Mełgiewska 38B/14

100

2

EKOGEO.PL Ryszard Bryła

30-314 Lublin, ul. Przyjaźni 6/21

35,83

3

Dyrekcja Inwestycji Miejskich

 Sp. z o.o.

20-016 Lublin, Ul. Narutowicza 56A

28,16

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2010 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
25 sierpnia 2010 14:12 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.