Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

 Wólka, dnia 25 sierpnia 2010

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/16/2010.

Nazwa zadaniaBudowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Sp. z o.o.

23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 5.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Sp. z o.o.

23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3

100

2

Mostostal Warszawa S.A.

02-673 Warszawa,

ul. Konstruktorska 11a,

adres do korespondencji:

20-314 Lublin, ul. Krzemionki 7

67,72

3

Konsorcjum - Lider: Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie,

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

Partner: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

96,51

4

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków,

ul. Parzniewska 10,

adres do korespondencji:

20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74

95,32

5

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki,

ul. Kolejowa 28

77,75

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2010 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1283
25 sierpnia 2010 13:53 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.