Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - zamówienie uzupełniające na dwa miesiące

 Wólka, dnia 20 sierpnia 2010

 

 

 INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/19/2010.

Nazwa zadania:  Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - zamówienie uzupełniające na dwa miesiące

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - zamówienie uzupełniające na dwa miesiące

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

WIM s.c. Przewozy Osób Witold i Mieczysław Wróblewscy

20-849 Lublin ul. Lipińskiego 7/22

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

WIM s.c. Przewozy Osób Witold i Mieczysław Wróblewscy

20-849 Lublin ul. Lipińskiego 7/22

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2010 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1280
20 sierpnia 2010 15:36 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
20 sierpnia 2010 15:23 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.