Przetargi

Informacja uzupełniająca do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiana we wzorze umowy - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011.

Informacja uzupełniająca do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz zmiana we wzorze umowy
- Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011.

 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał liczbę osób do przewozu 250 +/- 10%, czyli od 225 do 275osób.

W roku szkolnym 2009/2010 do gimnazjum i szkół podstawowych dowożone było łącznie 272 osoby.

W związku z tym wykonawcy przy szacowaniu ceny biletu powinni uwzględnić liczbę osób podobną jak w poprzednim roku tj. w górnej granicy szacunków.

 

W związku z tym, że dowozy dzieci będą realizowane liniami regularnymi w przypadku odpracowywania dnia wolnego, dowóz w ten dzień będzie rozliczany,  jak  w przypadku dodatkowych uroczystości szkolnych.

Zmienia się zatem paragraf  4 ust. 5 wzoru umowy,  z którego wykreśla się zapis „oraz w przypadku odpracowywania przez szkołę dnia wolnego - w takie dni” oraz w paragrafie  4 ust. 1 w miejsce w którym wpisana jest liczba osób pozostawia się wykropkowane.

Skorygowany wzór umowy załączony jest do niniejszej informacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2010 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1326
19 sierpnia 2010 13:35 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
19 sierpnia 2010 13:33 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
19 sierpnia 2010 13:33 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.