Przetargi

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WÓLCE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Szkolenie ,,Magazynier – hurtownik z obsługą wózków jezdniowych dla jednej osoby”- część dziewiąta szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę”

          Jakubowice Murowane, dnia 10.08.2010 r.

 

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/09/2010.

Nazwa zadania:  Szkolenie ,,Magazynier – hurtownik z obsługą wózków jezdniowych dla jednej osoby”- część dziewiąta szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie
 zamówienia z wolnej ręki dotyczącym zamówienia pod nazwą:

 

Szkolenie ,,Magazynier – hurtownik z obsługą wózków jezdniowych dla jednej osoby”- część dziewiąta szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę”

 

Informuje, że wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Kryterium oceny była: cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)

/Oferta badana

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Lublinie

ul. Królewska 15

20-109 Lublin

100 %

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2010 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1431
10 sierpnia 2010 13:41 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
10 sierpnia 2010 13:40 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.