Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Pliszczynie

 Wólka, dnia 2 sierpnia 2010

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/15/2010.

Nazwa zadania:  Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Pliszczynie

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Pliszczynie

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

STB Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Wielkopolska 7

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

STB Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Wielkopolska 7

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2010 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1328
03 sierpnia 2010 14:13 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.