Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim - wymiana posadzek

 Wólka, dnia 02 sierpnia 2010

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/14/2010.

Nazwa zadania:  Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim - wymiana posadzek

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim - wymiana posadzek

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.H.U. MARBUD  Marek Bujak

21-003 Ciecierzyn 159A

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

P.H.U. MARBUD  Marek Bujak

21-003 Ciecierzyn 159A

100

2

PIKREM Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Piotr Kańczugowski

20-323 Lublin, ul. Puchacza 8/25

44,98

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2010 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1545
02 sierpnia 2010 12:26 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.