Przetargi

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WÓLCE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Szkolenie ,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym”

             Jakubowice Murowane, dnia 22.07.2010 r.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/ 02 /2010.

Nazwa zadania: Szkolenie ,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym”

                            – część druga szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym
zamówienia publicznego pod nazwą:

Szkolenie ,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym” – część druga szkoleń
w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę”

 

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Lublinie

20-109 Lublin, ul. Królewska 15

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Kryterium oceny były: cena, program szkolenia, miejsce szkolenia, warunki lokalowe i posiadane certyfikaty jakości usług.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x50

/Oferta badana

Program szkolenia

20%

Miejsce szkolenia, warunki lokalowe

20%

(pkt)

Posiadane certyfikaty jakości usług

      10%

(pkt)

Suma punktów

1

Usługi BHP i P. Poż Zbigniew Zygo

24-200 Bełżyce, ul. Kopernika 98

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

 

 

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

 

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

 

 

 

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

 

 

 

 

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

 

 

 

2

 

Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska

mgr Anna Górkiewicz

20-350 Lublin, ul. Dobra 21

 

50

 

 

20

 

 

0

 

 

10

 

 

 

80

3

 

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr

KURSOR

20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62

 

31,94

 

 

20

 

 

20

 

 

10

 

 

 

81,94

4

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Lublinie

20-109 Lublin, ul. Królewska 15

 

48,68

 

 

20

 

 

20

 

 

10

 

 

 

98,68

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2010 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1410
22 lipca 2010 15:18 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.