Przetargi

INFORMACJA WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa placu zabaw w miejscowości Sobianowice w ramach programu Radosna Szkoła - drugi przetarg

 Wólka, dnia 21 lipca 2010

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/13/2010.

Nazwa zadania:  Budowa placu zabaw w miejscowości Sobianowice w ramach programu Radosna Szkoła - drugi przetarg

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa placu zabaw w miejscowości Sobianowice
w ramach programu Radosna Szkoła - drugi przetarg

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PIKREM Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Piotr Kańczugowski

20-323 Lublin, ul. Puchacza 8/25

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Saternus Sp. z o.o.

41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63

76,02

2

Moja Sp. z o.o.

48-130 Kietrz, ul. Okrzei 21

48,09

3

PIKREM Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Piotr Kańczugowski

20-323 Lublin, ul. Puchacza 8/25

100

4

INSTAL-TECH Łukasz Serafin

23-423 Potok Górny, Lipiny Dolne 134

87,17

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2010 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1591
21 lipca 2010 15:35 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.