Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

 Wólka, dnia 19 lipca 2010

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/12/2010.

Nazwa zadania:  Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

TADEXIM PHU Tadeusz Fiborek

21-150 Kock, Poizdów 84

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

TADEXIM PHU Tadeusz Fiborek

21-150 Kock, Poizdów 84

100

2

FHU OKNA-DRZWI Grzegorz Chmielnicki

20-391 Lublin, ul. Abramowicka 122

74,34

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2010 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1468
19 lipca 2010 15:18 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.