Przetargi

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WÓLCE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Szkolenie ,,Kurs prawa jazdy kat. B” – część czwarta szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę”

Jakubowice Murowane, dnia 15.05.2010 r.

 

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/03/2010.

Nazwa zadania:  Szkolenie ,,Kurs prawa jazdy kat. B” – część czwarta szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym
zamówienia publicznego pod nazwą:

                   Szkolenie ,,Kurs prawa jazdy kat. B” – część czwarta szkoleń w ramach projektu systemowego

     ,,Chwytaj szansę”

 

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Lublinie

20-109 Lublin, ul. Królewska 15

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Kryterium oceny były: cena, program szkolenia, miejsce szkolenia, warunki lokalowe i posiadane certyfikaty jakości usług.

Liczba ofert złożonych: 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x50

/Oferta badana

Program szkolenia

15%

Miejsce szkolenia, warunki lokalowe

25%

(pkt)

Posiadane certyfikaty jakości usług

10%

(pkt)

Suma punktów

1

Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

 w Lublinie

20-701 Lublin,

ul. Nałęczowska 25

40,75

 

 

15

 

 

0

 

 

0

 

 

55,75

2

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Lublinie

20-109 Lublin, ul. Królewska 15

 

50

 

 

15

 

 

15

 

 

10

 

 

90

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2010 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1335
15 lipca 2010 15:46 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.