Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym - część pierwsza szkoleń w ramach projektu systemowego Chwytaj Szansę

             Jakubowice Murowane, dnia 29.06.2010 r.

 

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/01/2010.

Nazwa zadania:  ,,Trening motywacyjno – psychologiczny z doradztwem zawodowym”

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym
zamówienia publicznego pod nazwą:

    ,,Trening motywacyjno – psychologiczny z doradztwem zawodowym”

 

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

,,Trinity Management” Sp. z o. o.

20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 3/15

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Kryterium oceny były: cena, program szkolenia, miejsce szkolenia, warunki lokalowe i posiadane certyfikaty jakości usług.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x60

/Oferta badana

Program szkolenia

20%

(pkt)

Miejsce szkolenia, warunki lokalowe

15%

(pkt)

Posiadane certyfikaty jakości usług

5%

(pkt)

Suma punktów

1

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie

20-815 Lublin,

ul. Ireny Kosmowskiej 1A/72

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

2

Trinity Management Sp. z o. o.

20-006 Lublin,

ul. Kołłątaja 3/15

60,00

 

20

 

10

 

0

 

 

90,00

3

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr

KURSOR

20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62

51,38

 

20

 

10

 

5

 

86,38

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2010 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1938
29 czerwca 2010 14:56 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.