Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa chodnika w miejscowości Rudnik

 Wólka, dnia 24 czerwca 2010

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/10/2010.

Nazwa zadania:  Budowa chodnika w miejscowości Rudnik

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa chodnika w miejscowości Rudnik

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Usługowo-Handlowy EKSAM Marek Suszek

20-138 Lublin ul. Modrzewiowa 50

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Zakład Drogowo-Budowlany Waldemar Blajda

21-220 Siemień, Wierzchowiny 48

91,04

2

Zakład Usługowo-Handlowy EKSAM Marek Suszek

20-138 Lublin ul. Modrzewiowa 50

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2010 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2027
24 czerwca 2010 13:27 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
24 czerwca 2010 12:13 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.