Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowice Murowane

Wólka, dnia 22 czerwca 2010

 

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/09/2010.

Nazwa zadania:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowice Murowane

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowice Murowane

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INŻ-WOD-BUD Mieczysław Szopa

20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 31

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 5.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Zakład Robót Inzynieryjno-Budowlanych Aleksander Wąsik

20-868 Lublin, ul. Gorczańska 2/14

52,05

2

POLA Sp. z o.o.

21-030 Motycz, Stasin 34

91,93

3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INŻ-WOD-BUD Mieczysław Szopa

20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 31

100

4

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE S. Szulawa S. Kamiński

20-134 Lublin, ul. Wiejska 46

wykonawca wykluczony oferta odrzucona

5

Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa

20-836 Lublin, ul. Żelazowej Woli 11/2

oferta odrzucona

 

  

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2161
22 czerwca 2010 11:09 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.