Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem

 Wólka, dnia 14 maja 2010

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/06/2010.

Nazwa zadania:  Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym
zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Agregaty Pex-Pool Plus Janusz Kania

39-200 Dębica, ul. Metalowców 35

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

FHU CERAMIKA Magdalena Częstochowska

08-110 Siedlce, ul. Władysława Jagiełły 21/58

95,60

2

Agregaty Pex-Pool Plus Janusz Kania

39-200 Dębica, ul. Metalowców 35

100

3

Gen-Power Marek Dybowski

87-122 Grębocin, ul. Szkolna 13

wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2010 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2162
14 maja 2010 10:30 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.