Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobianowice odcinek 477,11m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

 Wólka, dnia 5 maja 2010

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/05/2010.

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobianowice  odcinek 477,11m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobianowice  odcinek 477,11m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

STRABAG Sp. z o.o.

03-472 Warszawa, ul. B.Brechta 7

74,54

2

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski

20-711 Lublin, ul. Tatiany 4

99,84

3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2010 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1932
05 maja 2010 13:39 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.