Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Świdnik Mały - wydłużenie sieci i wykonanie dodatkowych 10 przyłączy.

Wólka, dnia 21 grudnia 2009

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/23/2009.

Nazwa zadania:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Świdnik Mały - wydłużenie sieci i wykonanie dodatkowych 10 przyłączy.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego uzupełniającego pod nazwą:

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Świdnik Mały - wydłużenie sieci i wykonanie dodatkowych 10 przyłączy.

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 Konsorcjum Firm:

Lider: INTERBUD-LUBLIN S.A.
20-207 Lublin, ul. Turystyczna 36

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL-LUBLIN S.A.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8H

 

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Konsorcjum Firm:

Lider:

INTERBUD-LUBLIN S.A.
20-207 Lublin, ul. Turystyczna 36

Partner:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL-LUBLIN S.A.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8H

 

 

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2371
23 grudnia 2009 10:36 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.