Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty dodatkowe przy remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Turce

Wólka, dnia 8 grudnia 2009

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/22/2009.

Nazwa zadania:  Roboty dodatkowe przy remoncie budynku Szkoły Podstawowej
w Turce.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego uzupełniającego pod nazwą:

 Roboty dodatkowe przy remoncie budynku Szkoły Podstawowej
w Turce

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-TEAM Stanisław Burak
20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 131/66

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-TEAM Stanisław Burak
20-470 Lublin,

ul. Nałkowskich 131/66

 

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2009 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2381
08 grudnia 2009 15:20 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.