Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Pliszczyn odcinek 671,43m, zabezpieczenie dna wąwozu lessowego -zamówienie uzupełniające

 Wólka, 8 grudnia 2009

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/21/2009.

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Pliszczyn odcinek 671,43m,   zabezpieczenie dna wąwozu lessowego   -zamówienie uzupełniające.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego uzupełniającego pod nazwą:

 Przebudowa drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Pliszczyn odcinek 671,43m
  zabezpieczenie dna wąwozu lessowego – zamówienie uzupełniające

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

 

100

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2009 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2381
08 grudnia 2009 12:22 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.