Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turka III etap -zamówienie uzupełniające

Wólka, dnia 2 grudnia 2009

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/20/2009.

Nazwa zadania:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turka III etap
-zamówienie uzupełniające.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego uzupełniającego pod nazwą:

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turka III etap

– zamówienie uzupełniające

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.

20- 445 Lublin, ul. Zemborzycka 53

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.

20- 445 Lublin, ul. Zemborzycka 53

 

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2009 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2348
03 grudnia 2009 09:03 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.