Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje publikowane po otwarciu ofert - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

Wólka, 11-08-2017 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.). Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi

Wólka, dnia 11-08-2017 r. Numer sprawy: RI.271.6.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi 1. Działając na podstawie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy. 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 w m. Łuszczów Drugi.3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka. 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka. RI.271.9.2017

RI: 271.9.2017 Lublin, dnia 27.07.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. .) – dalej ustawa, informuje o wyborze...

Przetarg nieograniczony. RI.271.10.2017: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

Ogłoszenie nr 557104-N-2017 z dnia 2017-07-27 r. Gmina Wólka: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia(część 1)Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca(część 2)Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi(część 3)Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy (część 4) Modernizacja drogi gminnej nr 106096L w m. Rudnik (część 5)Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Sobianowice (część 6)

RI: 271.8.2017 Lublin, dnia 27.07.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. .) – dalej ustawa, informuje o wyborze...

Informacje publikowane po otwarciu ofert. Dotyczy: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy. 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 w m. Łuszczów Drugi.3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka. 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. TurkaRI.271.9.2017

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.). Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

RI: 271.7.2017 Lublin, dnia 21.07.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. .) – dalej ustawa, informuje o wyborze...

Informacja o unieważnieniu drugiej części postępowania RI.271.8.2017 tj. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 (część 2)

RI.271.8.2017 Lublin , dnia 19.07.2017 r. /Wykonawcy/ Informacja o unieważnieniu część drugiej postępowania Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)...

Informacje publikowane po otwarciu ofert: Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia(część 1)Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca(część 2)Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi(część 3)Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy (część 4) Modernizacja drogi gminnej nr 106096L w m. Rudnik (część 5)Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Sobianowice (część 6)

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.). Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej...

Informacje publikowane po otwarciu ofert. 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.). Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej...