Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49 i ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00

Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 520173-N-2018 z dnia 2018-02-19 r. Gmina Wólka: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej...

OZE w gminie Wólka – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

OZE w gminie Wólka – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę Nr postępowania: RI.271.4.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci

Wólka, 16-02-2018r. Numer sprawy: RI.271.3.2018TM INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579...

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci

Jakubowice Murowane, 13-02-2018r. Numer sprawy: RI.271.3.2018.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap...

Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci.

Ogłoszenie nr 510556-N-2018 z dnia 2018-01-26 r. Gmina Wólka: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Wólka w roku 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Wólka w roku 2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie

Wólka, dnia 22-12-2017r. Nr sprawy: RI.2632.2.1.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie Komisja przetargowa w wyniku badania i oceny ofert wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: SPM-TRANS...

Gmina Wólka ogłasza przetarg na sprzedaż używanego urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie

Jakubowice Murowane, dnia 07-12-2017 Nr sprawy: RI.2632.2.1.2017.TM Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanego urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie. Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie. Przetarg ma charakter...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - cz.1 i cz.3

Wólka, dnia 28-11-2017 r. Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - cz.1 i cz.3. 1. Działając na podstawie...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA nr 2, 4, 5 - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Wólka, 20-11-2015r. Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM INFORMACJAO UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - część 2 (rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi), - część 4 (rejon IV - miejscowości:...