Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gmina Wólka ogłasza przetarg na sprzedaż używanego urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie

Jakubowice Murowane, dnia 07-12-2017 Nr sprawy: RI.2632.2.1.2017.TM Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanego urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie. Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie. Przetarg ma charakter...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - cz.1 i cz.3

Wólka, dnia 28-11-2017 r. Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - cz.1 i cz.3. 1. Działając na podstawie...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA nr 2, 4, 5 - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Wólka, 20-11-2015r. Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM INFORMACJAO UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - część 2 (rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi), - część 4 (rejon IV - miejscowości:...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

Wólka, dnia 15-11-2017 r. Numer sprawy: RI.271.11.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019. ...

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Jakubowice Murowane, 14-11-2017r. Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019” Działając...

Przetarg Nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Przetarg Nieograniczony Ogłoszenie nr 611868-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. Gmina Wólka: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

Jakubowice Murowane, 06-11-2017r. Numer sprawy: RI.271.11.2017.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka...

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA W LATACH 2017-2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE 09-10-2017.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA W LATACH 2017-2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE 09-10-2017. Poniżej w załączniku podana została treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przesłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym...

Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

03/10/2017 S189 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Lublin: Usługi związane z odpadami 2017/S 189-387187 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8 Lublin 20-258 Polska Osoba...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki)

Wólka, dnia 19-09-2017r. Nr sprawy: RI.2632.2.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki) Komisja przetargowa w wyniku badania i oceny ofert dla poszczególnych części przetargu wybrała jako najkorzystniejsze oferty złożone...