Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji II”

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego...

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Gmina Wólka: Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...