Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2 zamówienia - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00

Wólka, dnia 08-03-2018 r. Numer sprawy: RI.271.5.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miej

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49 i ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00.

Jakubowice Murowane, 06-03-2018r. Numer sprawy: RI.271.5.2018.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej...

Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg)

Przetarg Nieograniczony Ogłoszenie nr 526169-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. Gmina Wólka: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49 i ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00

Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 520173-N-2018 z dnia 2018-02-19 r. Gmina Wólka: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej...

OZE w gminie Wólka – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

OZE w gminie Wólka – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę Nr postępowania: RI.271.4.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci

Wólka, 16-02-2018r. Numer sprawy: RI.271.3.2018TM INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa z

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci

Jakubowice Murowane, 13-02-2018r. Numer sprawy: RI.271.3.2018.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap...

Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci.

Ogłoszenie nr 510556-N-2018 z dnia 2018-01-26 r. Gmina Wólka: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Wólka w roku 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Wólka w roku 2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie

Wólka, dnia 22-12-2017r. Nr sprawy: RI.2632.2.1.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji