Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

Jakubowice Murowane, 06-11-2017r. Numer sprawy: RI.271.11.2017.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka...

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA W LATACH 2017-2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE 09-10-2017.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA W LATACH 2017-2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE 09-10-2017. Poniżej w załączniku podana została treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przesłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki)

Wólka, dnia 19-09-2017r. Nr sprawy: RI.2632.2.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki)

Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanych maszyn budowlanych stanowiących własność gminy (koparko-ładowarki)

Jakubowice Murowane, dnia 01-09-2017 Nr sprawy: RI.2632.2.2017.TM Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki) Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanych maszyn budowlanych stanowiących własność gminy. Przetarg ma charakter nieograniczony - każdy może wziąć udział...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi

Wólka, dnia 11-08-2017 r. Numer sprawy: RI.271.6.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w