Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg Nieograniczony - Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II

Przetarg Nieograniczony Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II Numer ogłoszenia: 30673 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obow

Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wolka.pl Lublin: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM realizowaneg

usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wolka.pl Lublin: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie