Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci

Jakubowice Murowane, 13-02-2018r. Numer sprawy: RI.271.3.2018.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap...

Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci.

Ogłoszenie nr 510556-N-2018 z dnia 2018-01-26 r. Gmina Wólka: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Wólka w roku 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Wólka w roku 2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie

Wólka, dnia 22-12-2017r. Nr sprawy: RI.2632.2.1.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji

Gmina Wólka ogłasza przetarg na sprzedaż używanego urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie

Jakubowice Murowane, dnia 07-12-2017 Nr sprawy: RI.2632.2.1.2017.TM Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanego urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie. Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie. Przetarg ma charakter...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - cz.1 i cz.3

Wólka, dnia 28-11-2017 r. Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dr&oacu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA nr 2, 4, 5 - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Wólka, 20-11-2015r. Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM INFORMACJAO UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - część 2 (rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi), - czę

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

Wólka, dnia 15-11-2017 r. Numer sprawy: RI.271.11.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z ni

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Jakubowice Murowane, 14-11-2017r. Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019” Działając...

Przetarg Nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Przetarg Nieograniczony Ogłoszenie nr 611868-N-2017 z dnia 2017-11-06 r. Gmina Wólka: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego