Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Wólka, dnia 28-05-2014r. Numer sprawy: RI.271.5.2014. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Przetarg Nieograniczony - Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym (ul. Gołębiarska)

Przetarg Nieograniczony Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym (ul. Gołębiarska) Numer ogłoszenia: 173340 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Odpowiedź na drugie zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Jakubowice Murowane, 16-05-2014r. RI.271.5.2014.TM Odpowiedź na drugie zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadó

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Jakubowice Murowane, 15-05-2014r. RI.271.5.2014.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpa

Przetarg Nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Przetarg Nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 157712 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka - drugi przetarg.

Wólka, dnia 03-03-2014r. Numer sprawy: RI.271.4.2014. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II.

Wólka, dnia 25-02-2014r. Numer sprawy: RI.271.3.2014. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przetarg Nieograniczony - Zakup samochodu (autobusu) d

Przetarg Nieograniczony (drugi) - Dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka - drugi przetarg.

Przetarg Nieograniczony Dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka - drugi przetarg. Numer ogłoszenia: 58924 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II

Jakubowice Murowane, 17 lutego 2014. ZP.271.3.2014.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu (autobusu) do przewozu os&oac