Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Bystrzyca

Wólka, dnia 20 lutego 2013r. Numer sprawy: ZP.271.2.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w

Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

Przetarg nieograniczony Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47 Numer ogłoszenia: 70258 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przetarg Nieograniczony - Dostawa 1500 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 r. na terenie Gminy Wólka

Przetarg Nieograniczony Dostawa 1500 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 r. na terenie Gminy Wólka Numer ogłoszenia: 67090 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Przetarg Nieograniczony- Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Urzędu Gminy Wólka i jednostek podległych oraz członków ich rodzin

Przetarg Nieograniczony Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Urzędu Gminy Wólka i jednostek podległych oraz członków ich rodzin Numer ogłoszenia: 64476 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązko

Przetarg Nieograniczony - Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka

Przetarg Nieograniczony Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka Numer ogłoszenia: 55192 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wólka, dnia 5 lutego 2013r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: ZP.271.1.2013. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Bystrzyca

Jakubowice Murowane, 31 stycznia 2013 ZP.271.2.2013 Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Bystrzyca. Zamawi

Przetarg Nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Bystrzyca.

Przetarg Nieograniczony Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Bystrzyca. Numer ogłoszenia: 14855 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia pu

Przetarg Nieograniczony - Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Przetarg Nieograniczony Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Numer ogłoszenia: 32424 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2