Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony - Dostawa 2000 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2009 r. na terenie Gminy Wólka

  Przetarg nieograniczony Dostawa 2000 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2009 r. na terenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 107371L w miejscowości Turka odcinek 368,24m

PRZETARG NIEOGRANICZONY Budowa drogi gminnej nr 107371L w miejscowości Turka odcinek 368,24m

Przeatrg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Bystrzyca

Przeatrg nieograniczony Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Bystrzyca Numer ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych: 6090 - 2009; data zamieszczenia: 19.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: