Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Ogłoszenie nr 594048-N-2018 z dnia 2018-07-24 r. Gmina Wólka: Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczow

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 109 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41 oraz modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+178,69 oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce na ew. 105/2 w m. Rudnik od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+502,84 oraz budowa pętli autobusowej przy drodze gminnej nr105198L w Łuszczowie Drugim - drugi p

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 109 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41 oraz modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+178,69 oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce...

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Ogłoszenie nr 563965-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. Gmina Wólka: Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji"

Ogłoszenie nr 563772-N-2018 z dnia 2018-05-24 r. Gmina Wólka: Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluc

Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” W zgodzie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...