Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg Nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi

Przetarg Nieograniczony Ogłoszenie nr 542951-N-2017 z dnia 2017-06-30 r. Gmina Wólka: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi kraj

Jakubowice Murowane, 16-06-2017r. RI.271.5.2017.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania...

Przetarg Nieograniczony - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF.

Ogłoszenie nr 531250-N-2017 z dnia 2017-06-13 r. Gmina Wólka: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja ujęcia wody w Wólce

Wólka, dnia 08-05-2017 r. Numer sprawy: RI.271.4.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Modernizacja ujęcia wody w

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Modernizacja ujęcia wody w Wólce

Jakubowice Murowane, 19-04-2017r. Numer sprawy: RI.271.4.2017.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja ujęcia wody w Wólce” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamó

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg.

Wólka, dnia 11-04-2017 r. Numer sprawy: RI.271.3.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na rów

Przetarg nieograniczony - Modernizacja ujęcia wody w Wólce.

Przetarg nieograniczony - Modernizacja ujęcia wody w Wólce. Ogłoszenie nr 57564 - 2017 z dnia 2017-04-03 r. Lublin: Modernizacja ujęcia wody w Wólce. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg

Jakubowice Murowane, 30-03-2017r. Numer sprawy: RI.271.3.2017.TM INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg Działając na podstawie art. 86 ust....

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłosznia- Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg

Jakubowice Murowane, 24-03-2017r. RI.271.3.2017.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg. Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawi