Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Wólka, dnia 25-05-2015 r. Numer sprawy: RI.271.5.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,

Odpowiedź na drugie zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Jakubowice Murowane, 14-05-2015r. RI.271.5.2015.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.6

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Wólka, 13-05-2015r. RI.271.5.2015.TM Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

Jakubowice Murowane, 08-05-2015r. RI.271.5.2015.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągn

Przetarg Nieograniczony - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

Przetarg Nieograniczony Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka. Numer ogłoszenia: 105380 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja - przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 405 w m. Turka od km rob. 0+002,05 do km rob. 0+334,27.

Wólka, dnia 17-04-2015 r. Numer sprawy: RI.271.3.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Modernizacja - przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 405 w

Przetarg Nieograniczony - Modernizacja - przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 405 w m. Turka od km rob. 0+002,05 do km rob. 0+334,27

Przetarg Nieograniczony Modernizacja - przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 405 w m. Turka od km rob. 0+002,05 do km rob. 0+334,27 Numer ogłoszenia: 72356 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosz

Przetarg Nieograniczony - Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap II) na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o łącznej długości 1,877 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego: BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY

Przetarg Nieograniczony Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap II) na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o łącznej długości 1,877 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego: BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN...