Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2014-2015.

Przetarg nieograniczony. Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2014-2015. Numer ogłoszenia: 145681 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie do

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości.

Przetarg Nieograniczony Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości. Numer ogłoszenia: 142991 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obo...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej KDD-G nr 106102L w miejscowości Biskupie Kolonia na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+679,00 wraz z przebudową ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2101L

Wólka, dnia 02-07-2014r. Numer sprawy: RI.271.9.2014.TM. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej KDD-G nr 106102L w miejsco

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07

Wólka, dnia 02-07-2014r. Numer sprawy: RI.271.8.2014.TM. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce n

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa w miejscowości Turka, na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46.

Wólka, dnia 18-06-2014r. Numer sprawy: RI.271.7.2014.TM. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminne

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej KDD-G nr 106102L w miejscowości Biskupie Kolonia na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+679,00 wraz z przebudową ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2101L

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi gminnej KDD-G nr 106102L w miejscowości Biskupie Kolonia na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+679,00 wraz z przebudową ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2101L Numer ogłoszenia: 200210 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczan...

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07.

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 447 w m. Rudnik od km rob. 0+002,65 do km rob. 0+443,07. Numer ogłoszenia: 200152 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie d

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym (ul. Gołębiarska)

Wólka, dnia 10-06-2014r. Numer sprawy: RI.271.6.2014.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwsz

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa w miejscowości Turka, na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46

Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa w miejscowości Turka, na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+212,46 Numer ogłoszenia: 187732 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszen

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym (ul.Gołębiarska)

Jakubowice Murowane, 02-06-2014r. RI.271.6.2014.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierws