Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60 oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07 w miejscowości Pliszczyn

Wólka, dnia 7 maja 2013r. Numer sprawy: ZP.271.7.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od

Przetarg Nieograniczony - Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia imprezy promocyjnej pod nazwą: Szarża Sobieskiego - Król w Gminie Wólka

Przetarg Nieograniczony Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia imprezy promocyjnej pod nazwą: Szarża Sobieskiego - Król w Gminie Wólka Numer ogłoszenia: 174534 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Przetarg Nieograniczony - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60 oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07 w miejscowości Pliszczyn.

Przetarg Nieograniczony Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60 oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07 w miejscowości Pliszczyn. Numer ogłoszenia: 143750 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy Wólka i jednostek podległych oraz członków ich rodzin.

Wólka, dnia 19-03-2013 r. Numer sprawy: ZP.271.4.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

Wólka, dnia 15-03-2013 r. Numer sprawy: ZP.271.6.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa 1500 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 r. na terenie Gminy Wólka

Wólka, dnia 13 marca 2013r. Numer sprawy: ZP.271.5.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa 1500 ton kruszywa drogowego dolomitowego fr

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy w Wólce wraz z jednostkami podległymi oraz członków ich rodzin

Jakubowice Murowane, 5 marca 2013r. ZP.271.4.2013.TM Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usłu

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy w Wólce wraz z jednostkami podległymi oraz członków ich rodzin

Jakubowice Murowane, 1 marca 2013r. ZP.271.4.2013.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka

Wólka, dnia 28 lutego 2013r. Numer sprawy: ZP.271.3.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka

Jakubowice Murowane, 20 lutego 2013 ZP.271.3.2013.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą - Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka. Za