Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna - drugi przetarg

Wólka, dnia 1 marca 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2012. Nazwa zadania: Budowa ulic z infrastrukturą towarzysz

Przetarg Nieograniczony - Pełnienie funkcji kierownika zespołu szkoleniowo-doradczego projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Przetarg Nieograniczony Pełnienie funkcji kierownika zespołu szkoleniowo-doradczego projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Numer ogłoszenia: 62922 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie o

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 59 w miejscowości Turka

Wólka, dnia 27 lutego 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.3.2012. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej na dzia

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna - drugi przetarg

Jakubowice Murowane, 13 lutego 2012 ZP.271.2.2011 Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna - drugi przetarg.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa 2400 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2012 r. na terenie Gminy Wólka

Wólka, dnia 10 lutego 2012 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2012. Nazwa zadania: Dostawa 2400 t

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna - drugi przetarg

Jakubowice Murowane, 9 lutego 2012 ZP.271.2.2011 Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna - drugi przetarg. Zamawiający informuje, że dnia 07-02-2012r....

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 59 w miejscowości Turka

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 59 w miejscowości Turka Numer ogłoszenia: 39510 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Z

Przetarg Nieograniczony - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna - drugi przetarg

Przetarg Nieograniczony Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna - drugi przetarg Numer ogłoszenia: 31972 - 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązk

Odpowiedź na pierwsze zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Dostawa 2400 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2012 r. na terenie Gminy Wólka

Jakubowice Murowane, 18 stycznia 2012 ZP.271.1.2012 Odpowiedź na pierwsze zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Dostawa 2400 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na re

Przetarg Nieograniczony - Dostawa 2400 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2012 r. na terenie Gminy Wólka

Przetarg Nieograniczony Dostawa 2400 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2012 r. na terenie Gminy Wólka Numer ogłoszenia: 12209 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy