Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 2,23km w miejscowości Świdnik Duży Drugi

Wólka, dnia 22 marca 2011 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/03/2011. Nazwa zadania:&n

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Przetarg Nieograniczony - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 2,23km w miejscowości Świdnik Duży Drugi

17 marca 2011 ZP.341/03-2/2011 Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Przetarg Nieograniczony - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 2,23km w miejscowości Świdnik Duży Dru

Sprostowanie pomyłki - Przetarg Nieograniczony - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 2,23km w miejscowości Świdnik Duży Drugi.

Sprostowanie pomyłki Przetarg Nieograniczony - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 2,23km w miejscowości Świdnik Duży Drugi. Zamawiający informuje, że na stronie 38 opisu technicznego projektu (Opis techniczny1.pdf) w tabeli przedmiaru pozycja 4.2 i 4.5 pomyłkowo podana jest...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa 2800 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2011 r. na terenie Gminy Wólka

Wólka, dnia 7 marca 2011r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/02/2011. Nazwa zadania: Dostawa 2800 ton kruszywa drogowe

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 2,23km w miejscowości Świdnik Duży Drugi

Przetarg Nieograniczony Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych i dróg wewnętrznych o łącznej długości 2,23km w miejscowości Świdnik Duży Drugi Numer ogłoszenia: 72431 - 2011; data zamieszczenia: 03.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczan

Przetarg Nieograniczony - Dostawa 2800 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2011 r. na terenie Gminy Wólka

Przetarg Nieograniczony Dostawa 2800 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2011 r. na terenie Gminy Wólka Numer ogłoszenia: 47645 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.201

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 106104L w miejscowości Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały - odcinek 1651m

Wólka, dnia 21 stycznia 2011 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/01/2011. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminn

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 106104L w miejscowości Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały - odcinek 1651m

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi gminnej nr 106104L w miejscowości Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały - odcinek 1651m Numer ogłoszenia: 1989 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Og