Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 218, 219 i 463 w m. Rudnik od km 0+002,00 do km 0+655,30 oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie na działkach o numerach ew. 30/2, 65/3, 67/2, 68/4, 68/12

Wólka, dnia 13-07-2015 r. Numer sprawy: RI.271.7.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej we

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 181/6) w m. Biskupie-Kolonia relacji Świdniczek-Długie-Turka (os. Borek) w celu nadania jej statusu drogi publicznej KDG.

Wólka, dnia 07-08-2015 r. Numer sprawy: RI.271.8.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej (d

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 181/6) w m. Biskupie-Kolonia relacji Świdniczek-Długie-Turka (os. Borek) w celu nadania jej statusu drogi publicznej KDG

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 181/6) w m. Biskupie-Kolonia relacji Świdniczek-Długie-Turka (os. Borek) w celu nadania jej statusu drogi publicznej KDG Numer ogłoszenia: 150344 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 218, 219 i 463 w m. Rudnik od km 0+002,00 do km 0+655,30 oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie na działkach o numerach ew. 30/2, 65/3, 67/2, 68/4, 68/12

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 218, 219 i 463 w m. Rudnik od km 0+002,00 do km 0+655,30 oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie na działkach o numerach ew. 30/2, 65/3, 67/2, 68/4, 68/12 Nume

Przetarg Nieograniczony - Modernizacja (przebudowa) drogi KDG nr 106096L w miejscowości Pliszczyn Kolonia na odcinku droga gminna KDD-G nr 106055L - Pliszczyn Kolonia od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+789,00 w ramach inwestycji MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 106096L W MIEJSCOWOŚCI PLISZCZYN-KOLONIA oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 384, 421 i 422 w m. Pliszczyn od km 0+007.00 do km 0+767.00 w ramach inwestycji MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ P

Przetarg Nieograniczony Modernizacja (przebudowa) drogi KDG nr 106096L w miejscowości Pliszczyn Kolonia na odcinku droga gminna KDD-G nr 106055L - Pliszczyn Kolonia od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+789,00 w ramach inwestycji MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 106096L W MIEJSCOWOŚCI PLISZCZYN-KOLONIA oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Wólka, dnia 11-06-2015 r. Numer sprawy: RI.271.4.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów k

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Jakubowice Murowane, 05-06-2015r. RI.271.4.2015.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczn

Przetarg Nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Przetarg Nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Numer ogłoszenia: 128180 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy...