Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00.

Wólka, dnia 07-08-2014r. Numer sprawy: RI.271.13.2014.TM. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Modernizacja - Przebudowa drogi wewnętrznej położo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2014-2015

Wólka, dnia 31-07-2014r. Numer sprawy: RI.271.11.2014.TM. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w r

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Przebudowa (Modernizacja - Przebudowa) drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00.

Wólka, 29-07-2014r. RI.271.13.2014.TM Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Przebudowa (Modernizacja - Przebudowa) drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00. Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycz

Przetarg Nieograniczony - Wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg gminnych w Turce, Rudniku i Łysakowie.

Przetarg Nieograniczony Wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg gminnych w Turce, Rudniku i Łysakowie. Numer ogłoszenia: 250368 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówien

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości.

Wólka, dnia 25-07-2014r. Numer sprawy: RI.271.10.2014.TM. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00 Numer ogłoszenia: 239884 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam&oa

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości.

Wólka, 14-07-2014r. RI.271.10.2014.TM Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości. Na podstawi