Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013-2014

Przetarg Nieograniczony Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013-2014 Numer ogłoszenia: 256280 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: z

Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej nr 112413L - ul. Klonowej w Turce od km 0+000 do km 0+114.

Przetarg nieograniczony Budowa drogi gminnej nr 112413L - ul. Klonowej w Turce od km 0+000 do km 0+114. Numer ogłoszenia: 238144 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicz

Przetarg Nieograniczony - Budowa drogi gminnej nr 112406L - ul. Jarzębinowa w Turce od km 0+007,6 do km 0+124,70 wraz z odwodnieniem

Przetarg Nieograniczony Budowa drogi gminnej nr 112406L - ul. Jarzębinowa w Turce od km 0+007,6 do km 0+124,70 wraz z odwodnieniem Numer ogłoszenia: 234204 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” - drugi przetarg

Wólka, dnia 10-06-2013r. Numer sprawy: ZP.271.11.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - do

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Wólka, dnia 10-06-2013r. Numer sprawy: ZP.271.10.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - drugi przetarg

ZP.271.11.2013.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie: Marka lo

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

ZP.271.10.2013.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie

Przetarg Nieograniczony - Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - drugi przetarg

Przetarg Nieograniczony Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - drugi przetarg Numer ogłos

Przetarg Nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Przetarg Nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 89611 - 2013; data zamieszczenia: 25.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia imprezy promocyjnej pod nazwą: „Szarża Sobieskiego – Król w Gminie Wólka”

Wólka, dnia 13 maja 2013r. Numer sprawy: ZP.271.8.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia i