Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg Nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 695m (bez przyłączy) w miejscowości Kolonia Biskupie

Przetarg Nieograniczony Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 695m (bez przyłączy) w miejscowości Kolonia Biskupie Numer ogłoszenia: 233654 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja drogi gminnej w Łuszczowie Drugim odcinek 1298,4m (dz. nr 875 i 825)

Wólka, dnia 28 czerwca 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.8.2012. Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w Łuszczowie

Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi gminnej w Łuszczowie Drugim odcinek 1298,4m (dz. nr 875 i 825)

Przetarg nieograniczony Modernizacja drogi gminnej w Łuszczowie Drugim odcinek 1298,4m (dz. nr 875 i 825) Numer ogłoszenia: 193662 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna - zamówienie uzupełniające

Wólka, dnia 4 czerwca 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.7.2012. Nazwa zadania: Budowa ulic z infra

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+101,33 do km rob. 1+630,73

Wólka, dnia 19 kwietnia 2012 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.5.2012. Nazwa zadania: Przebudowa ciągów pieszych wzd

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+101,33 do km rob. 1+630,73

Przetarg Nieograniczony Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+101,33 do km rob. 1+630,73 Numer ogłoszenia: 89250 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Pełnienie funkcji kierownika zespołu szkoleniowo-doradczego projektu pn. „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”

Wólka, 19 marca 2012r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 271.4.2012 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji kierownika zespołu szkoleniowo-doradczego projektu pn. „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W W

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Pełnienie funkcji kierownika zespołu szkoleniowo-doradczego projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Jakubowice Murowane, 7 marca 2012r. ZP.271.4.2012 Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Pełnienie funkcji kierownika zespołu szkoleniowo-doradczego projektu pn. MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZ

Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Pełnienie funkcji kierownika zespołu szkoleniowo-doradczego projektu pn. „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”

Jakubowice Murowane, 2 marca 2012r. ZP.271.4.2012 Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Pełnienie funkcji kierownika zespołu szkoleniowo-doradczego projektu pn. „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”