Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2011-2012

Wólka, dnia 28 lipca 2011 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.8.2011. Nazwa zadania: Dow

Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi gminnej w Rudniku, odcinek 463,61 mb -trzeci etap

Modernizacja drogi gminnej w Rudniku, odcinek 463,61 mb -trzeci etap Numer ogłoszenia: 211062 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie

Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2011-2012 Numer ogłoszenia: 206864 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa placu zabaw miejscowości Turka os. Borek

Wólka, dnia 30 maja 2011 ZP. 341/06-4/2011 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/06/20

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa nawierzchni na drogach powiatowych Nr 2223L Sobianowice - Turka od km 0+000 do km 1+976 (1976mb) i Nr 1564L Leonów - Włóki - Charlęż - Zawieprzyce - Wólka Zawieprzycka od km 5+266 do km 7+519 (2253mb) zlokalizowanych w Gminie Wólka.

Przetarg Nieograniczony Przebudowa nawierzchni na drogach powiatowych Nr 2223L Sobianowice - Turka od km 0+000 do km 1+976 (1976mb) i Nr 1564L Leonów - Włóki - Charlęż - Zawieprzyce - Wólka Zawieprzycka od km 5+266 do km 7+519 (2253mb) zlokalizowanych w Gminie Wólka.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa, przebudowa boisk przy szkole podstawowej w Świdniku Małym

Wólka, dnia 9 maja 2011 ZP. 341/04-6/2011 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/04/2011. Nazwa zadania

Przetarg nieograniczony - Budowa placu zabaw miejscowości Turka os. Borek

Przetarg nieograniczony Budowa placu zabaw miejscowości Turka os. Borek Numer ogłoszenia: 97440 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: za

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Przetarg Nieograniczony - Budowa, przebudowa boisk przy szkole podstawowej w Świdniku Małym

7 kwietnia 2011 ZP.341/04-1/2011 Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Przetarg Nieograniczony - Budowa, przebudowa boisk przy szkole podstawowej w Świdniku Małym. Zamawiający informuje, że dnia

Przetarg Nieograniczony - Budowa, przebudowa boisk przy szkole podstawowej w Świdniku Małym

Przetarg Nieograniczony Budowa, przebudowa boisk przy szkole podstawowej w Świdniku Małym Numer ogłoszenia: 62102 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: