Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na zapytania Wykonawców - Przetarg nieograniczony - Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym.

Zgodnie z p.VII.5 SIWZ prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu umowy w taki sposób, aby możliwe było częściowe rozliczanie etapów robót?

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010

Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010

Przetarg nieograniczony - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Turce

Przetarg nieograniczony Remont budynku Szkoły Podstawowej w Turce

Przetarg Nieograniczony - Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

Przetarg Nieograniczony Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Pliszczyn odcinek 671,43m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Pliszczyn odcinek 671,43