Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 109 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41 oraz modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+178,69 oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce na ew. 105/2 w m. Rudnik od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+502,84 oraz budowa pętli autobusowej przy drodze gminnej nr105198L w Łuszczowie Drugim - drugi p

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 109 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41 oraz modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+178,69 oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce...

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Ogłoszenie nr 563965-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. Gmina Wólka: Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji"

Ogłoszenie nr 563772-N-2018 z dnia 2018-05-24 r. Gmina Wólka: Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluc

Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” W zgodzie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z robotyki dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Ogłoszenie nr 548726-N-2018 z dnia 2018-04-20 r. Gmina Wólka: Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z robotyki dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach proj

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

Jakubowice Murowane, 19-04-2018r. Numer sprawy: RI.271.8.2018.MS INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramac

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci)

Wólka, dnia 18-04-2018 r. Numer sprawy: RI.271.7.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m.

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Ogłoszenie nr 541712-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Gmina Wólka: Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji&r

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci)

Jakubowice Murowane, 06-04-2018r. Numer sprawy: RI.271.6.2018.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap...