Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie

Jakubowice Murowane, 02-11-2015r. RI.271.14.2015.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim S

Przetarg Nieograniczony - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim w ramach projektu: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim

Przetarg Nieograniczony Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim w ramach projektu: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim Numer ogłoszenia: 290942 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE...

Przetarg Nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2015-2016 i 2016-2017.

Przetarg Nieograniczony Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2015-2016 i 2016-2017. Numer ogłoszenia: 289464 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowości Turka, gmina Wólka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Wólka, dnia 10-09-2015 r. Numer sprawy: RI.271.10.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej n

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej Nr 106099L położonej w miejscowości Łysaków na odcinku od km 0+042,85 do km 0+327,00, drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 185 i 1127 w miejscowości Łysaków na odcinku od km 0+002.00 do km 0+437.00 i drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 43 w miejscowości Świdniczek na odcinku od km 0+006,50 do km 0+640,00

Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej Nr 106099L położonej w miejscowości Łysaków na odcinku od km 0+042,85 do km 0+327,00, drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 185 i 1127 w miejscowości Łysaków na odcinku od km 0+002.00 do km 0+437.00 i drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ewid....

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowości Turka, gmina Wólka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowości Turka, gmina Wólka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04 Numer ogłoszenia: 220596 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie o

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2015-2016

Wólka, dnia 05-08-2015 r. Numer sprawy: RI.271.9.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku s

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2015-2016

Przetarg Nieograniczony Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2015-2016 Numer ogłoszenia: 186374 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: